VCA locatie-eisen

Met onze laptops en professionele examenleiders verzorgen wij ook alle incompany VCA-examens op de computer. Wij brengen de laptops en een mobiele router (WiFi) mee naar de door jou gewenste locatie. Het enige dat jij hoeft te verzorgen, is één stopcontact. Wanneer je op een eigen locatie een examen wilt organiseren, geldt een aantal specifieke VCA locatie-eisen.

Locatie-eisen voor CBT

De volgende richtlijnen zijn opgesteld om te verduidelijken hoe een examenruimte voor CBT-examens moet worden ingericht. Deze richtlijnen beschrijven de minimale eisen en zijn niet limitatief. Onderstaande richtlijnen plus voorbeelden van goedgekeurde opstellingen vind je hier: VCA locatie-eisen CBT

 • De minimale werkruimte van de kandidaat bedraagt 50 x 70 centimeter. Dit is inclusief de ruimte voor de benodigde apparatuur t.b.v. het CBT examen.
 • De tussenruimte tussen de schermen is als volgt:
  Wanneer de kandidaten naast elkaar zitten; 150 centimeter gemeten vanaf het midden van de beeldschermen. Indien de ruimte minder dan 150 centimeter bedraagt, is het plaatsen van een tussenschot verplicht.
 • Overige opstellingen vind je in het bovenstaande document.
 • De opstelling dient zodanig te zijn dat, met voldoende tussenruimte tussen de computers, kandidaten niet op elkaars scherm de vragen en/of antwoorden kunnen lezen/herkennen.
  Kandidaten worden door de examenruimte heen verspreid op aanwijzen van de examenleider.
 • De examenleider heeft zicht op alle kandidaten en beeldschermen.
 • De examenleider dient in de examenruimte te beschikken over een eigen tafel en stoel.
 • Voor de eventuele aanwezigheid van een gecommitteerde en/of toezichthouder, is een tafel en stoel beschikbaar.
 • De opstelling is zodanig dat de examenleider ongehinderd en zonder dat de kandidaten hier overlast van ondervinden: kandidaten kan bereiken; op het scherm van de kandidaten kan kijken; kandidaten kan assisteren met de bediening van de apparatuur indien noodzakelijk; examens van de kandidaten kan starten en afsluiten; toezicht, identiteitsontrole en controle van inloggegevens kan uitvoeren.
 • De opstelling is zodanig dat kandidaten, welke klaar zijn met het examen, de ruimte kunnen verlaten zonder dat andere kandidaten hier last van ondervinden.
 • Het meenemen van jassen, tassen en overige buitenkleding is niet toegestaan in de examenruimte. Wanneer de locatie geen voorziening heeft om e.e.a. te bergen, dient dit ingeleverd te worden bij de examenleider die hier te allen tijde toezicht over kan houden.
 • De kandidaat mag tijdens het examen geen mobiele communicatiemiddelen bij zich hebben. Wanneer de locatie geen voorziening heeft om e.e.a. te bergen, dan dient dit ingeleverd te worden bij de examenleider, welke hier te allen tijde toezicht over kan houden. Alvorens het inleveren van communicatiemiddelen bij de examenleider, dienen deze uitgeschakeld te zijn. De examenleider controleert dit.