VCA examen op locatie

Met ruim 300 laptops en een groot netwerk aan professionele examenleiders verzorgen wij ook alle in-company VCA examens op de computer. Hierbij brengen wij de laptops en een mobiele router (WiFi) mee naar de door jou gewenste locatie. Het enige dat jij hoeft te verzorgen, is één stopcontact. Wanneer je op een eigen locatie een VCA examen wilt organiseren, geldt een aantal specifieke VCA locatie-eisen.

VCA locatie-eisen (CBT)

Om meer duidelijkheid te geven in hoe een examenruimte voor CBT-afname ingericht moet worden, zijn de volgende richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen beschrijven de minimale eisen en zijn niet limitatief. Onderstaande richtlijnen plus voorbeelden van goedgekeurde opstellingen vindt u hier: VCA locatie-eisen CBT

 • De minimale werkruimte van de kandidaat bedraagt 50 x 70 centimeter. Dit is inclusief de ruimte voor de benodigde apparatuur t.b.v. het CBT examen.
 • De tussenruimte tussen de schermen is als volgt:
  • Wanneer de kandidaten naast elkaar zitten; 150 centimeter gemeten vanaf het midden van de beeldschermen. Indien de ruimte minder dan 150 centimeter bedraagt, is het plaatsen van een tussenschot verplicht. Overige opstellingen vind je in het bovenstaande document.
 • De opstelling dient zodanig te zijn dat, met voldoende tussenruimte tussen de computers, kandidaten niet op elkaars scherm de vragen en/of antwoorden kunnen lezen/herkennen.
 • Kandidaten worden door de examenruimte heen verspreid op aanwijzen van de examenleider.
 • De examenleider heeft zicht op alle kandidaten en beeldschermen.
 • De examenleider dient in de examenruimte te beschikken over een eigen tafel en stoel.
 • Voor de eventuele aanwezigheid van een gecommitteerde en/of toezichthouder, is een tafel en stoel beschikbaar.
 • De opstelling is zodanig dat de examenleider ongehinderd en zonder dat de kandidaten hier overlast van ondervinden:
  • Kandidaten kan bereiken.
  • Op het scherm van de kandidaten kan kijken.
  • Kandidaten kan assisteren met de bediening van de apparatuur indien noodzakelijk.
  • Examens van de kandidaten kan starten en afsluiten.
  • Toezicht, identiteit controle en controle van inloggegevens kan uitvoeren.
 • De opstelling is zodanig dat kandidaten, welke klaar zijn met het examen, de ruimte kunnen verlaten zonder dat andere kandidaten hier last van ondervinden.
 • Het meenemen van jassen, tassen en overige buitenkleding is niet toegestaan in de examenruimte. Wanneer de locatie geen voorziening heeft om e.e.a. te bergen, dient dit ingeleverd te worden bij de examenleider die hier te allen tijde toezicht over kan houden.
 • De kandidaat mag tijdens het examen geen mobiele communicatiemiddelen bij zich hebben. Wanneer de locatie geen voorziening heeft om e.e.a. te bergen, dan dient dit ingeleverd te worden bij de examenleider, welke hier te allen tijde toezicht over kan houden. Alvorens het inleveren van communicatiemiddelen bij de examenleider, dienen deze uitgeschakeld te zijn. De examenleider controleert dit.

VCA locatie-eisen (PBT)

 • Er dient voor elke kandidaat een stoel met een schrijfblad aanwezig te zijn. Deze tafels dienen recht achter elkaar geplaatst te worden (schoolopstelling).
 • Er dient tussen de kandidaten een vrije ruimte te zijn van 1,5 meter.
 • De kandidaten dienen zodanig te worden ingedeeld, dat ze allemaal met hun gezicht één kant op kijken.
 • Er dient een aparte tafel en stoel beschikbaar te zijn, voor de examenleider en een eventuele gecommitteerde, voorin de ruimte.
 • Indien 2 kandidaten aan 1 tafel plaats hebben genomen, dient er een fysieke barrière tussen die 2 kandidaten aanwezig te zijn, die voorkomt dat de kandidaten zicht hebben op elkaars werk.
 • Er dient voldoende verlichting en verwarming in de ruimte aanwezig te zijn.
 • Er dient voldoende ventilatie in de ruimte te zijn.
 • Mobiele telefoons of andere communicatieapparatuur zijn in de examenruimte niet toegestaan.
 • De ruimte dient afsluitbaar en vrij van verstorende externe invloeden te zijn.
 • In de examenruimte worden uitsluitend bevoegde personen toegelaten, zoals de examenleider(s), surveillant(en), de examenkandidaten, dan wel een gemachtigd persoon namens Stichting Examenkamer, die onaangekondigd het examen kan bijwonen om toezicht te houden op de VCA-examinering.
 • Rookverbod.
 • De ruimte dient toegankelijk te zijn voor gehandicapten (indien van toepassing).
 • Er mag geen vertegenwoordiging van het opleidingsinstituut aanwezig zijn tijdens het examen.

Vragen?

Heb je vragen over deze locatie-eisen of een VCA examen op locatie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, examen@pontifexcertificatie.nl of via +31 (0) 180 – 42 00 75.