Showing 1-10 of 42 results

VCA Nieuws – december 2019

19 december 2019
0

Pilot project Bijzondere doelgroepen Bij wijze van pilot binnen het project Bijzondere Doelgroepen zal VCA Infra op 18 december een mondeling examen afnemen bij 7 kandidaten met een statushouder-achtergrond. Deze kandidaten zijn onderdeel van een grotere groep kandidaten die een …

Ontwikkelingen praktijkexamen Flenzen (WF, WFPr en WFPrT)

13 november 2019
0

Nieuws van VCA Infra: in oktober zijn de uitgewerkte voorstellen voor het praktijkexamen Flenzen besproken en vastgesteld, evenals de doelgroepen voor de kwalificaties en de opleidingsduur. De vernieuwde examendocumenten zullen in concept uiterlijk 2 december worden gepubliceerd. Opleiders en examencentra …

Aanpassingen UVE ABvL en VVL-H

13 november 2019
0

Nieuws van VCA Infra: in het UVE ABvL en VVL-H zijn op verzoek van de WBC een aantal aanpassingen gedaan. Deze zijn aan de gebruikersgroep opleiders voorgelegd. De opleiders en examencentra die deze kwalificatie uitvoeren, ontvangen in week 47 een …

Eisen aan SOG-examinatoren

13 november 2019
0

Aan SOG-examinatoren die worden ingezet voor praktijkexamens SOG worden, conform art. 8.3 van het Handboek VCA- en SOG-examencentra 2020, de volgende eisen gesteld volgens VCA Infra: Integer handelen. Geslaagd zijn voor de vaardigheidstraining examinatorvaardigheden. Dit geldt voor alle kwalificaties behalve …

Inzagemomenten 2020

13 november 2019
0

De momenten waarop gezakte kandidaten inzage kunnen krijgen, worden door VCA Infra per 2020 gewijzigd. Zij kunnen vier maal per maand inzage doen, op onderstaande momenten: Elke oneven week op woensdag van 15.00-16.00 uur Elke even week op vrijdag van …

Onderhoudskalender VCA Infra voor 2020 aangepast

13 november 2019
0

In het nieuwsbulletin van VCA Infra van 22 oktober gaven zij aan dat de onderhoudskalender voor 2020 beschikbaar is. Hierin zijn nu enkele wijzigingen aangebracht. Er zijn nu nog maar 3 weekenden waarbij afname van CBT-examens in het geheel niet …

Wijzigingen open-inschrijfplanning

13 november 2019
0

Naar aanleiding van onder andere het gewijzigde onderhoudsschema van VCA Infra is onze planning iets aangepast. Ook stond er bijvoorbeeld een examen om 19:00 uur tijdens Dodenherdenking. Er is dus een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Bekijk de planning voor januari …

Examenplanning voor 2020 bekend

5 november 2019
0

Met gepaste trots presenteren wij onze planning voor 2020. Het gereedmaken van de planning heeft helaas langer geduurd dan wij hadden gehoopt, dit had voornamelijk te maken met de publicatie van het onderhoudsschema van VCA Infra. Deze was redelijk laat …