DLP examensDLP examens in het kort

DLP examens zijn bedoeld voor medewerkers die bij hun dagelijkse werkzaamheden te maken (kunnen) krijgen met verontreinigde grond. Bij het werken in of met verontreinigde grond is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten. De kennis en tools van CROW ondersteunen u bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond of (grond) water. De kennis wordt beheerd en up-to-date gehouden door het CROW-platform ‘Werken met verontreinigde grond’. De kennis is gebundeld in publicatie 132: Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. De Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) geeft invulling aan de maatregelen die zijn opgenomen in het V&G-plan uitvoeringsfase/plan van aanpak.

Om te zorgen dat DLP’ers over de juiste kennis en kunde beschikken heeft Pontifex Certificatie een DLP examen ontwikkeld. Dit examen bestaat uit 40 multiple-choice vragen en een casus.  Beide onderdelen worden op papier gemaakt.Wanneer beide onderdelen met een goed resultaat worden afgesloten ontvangt de kandidaat een Certificaat DLP met een geldigheid van 5 jaar. Als u na vijf jaar uw diploma wilt verlengen dan moet u opnieuw deelnemen aan het examen.

In het examen worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wet- en regelgeving
  • Veiligheidsklassen
  • Maatregelen bij het werken in of met verontreinigde grond, (grond)water en baggerspecie
  • Uitvoering luchtkwaliteitsmetingen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Locaties

Iedere maand wordt op 59 examenlocaties in heel Nederland een open-inschrijving gehouden. In elke provincie is momenteel een examenlocatie te vinden. Uiteraard is het ook mogelijk om de theorie-examens op locatie te verzorgen. Dit kan vanaf 6 personen.

Talen en prijzen

Wij nemen de DLP examens af in het Nederlands. Er is momenteel niet de mogelijkheid tot het vertalen van de examens.
De prijs van deze examens is op offertebasis. Neem contact met ons op voor een scherpe offerte. Voor meer informatie over de prijs of over de eisen/voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of telefonisch 0180-420075.