Steigerbouw examen in het kort

Het steigerbouw examen is bedoeld voor mensen die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met steigers. Het monteren van steigers neemt bepaalde risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn er zowel voor de steigerbouwer maar ook voor de werknemers die de steiger tijdens hun werkzaamheden gebruiken. Men moet ervan op aan kunnen dat de steiger betrouwbaar is.
Vanaf 1 januari 2017 is de steigerbouwer verplicht om aan te tonen dat hij geschoold is. Dit moet door middel van een certificaat.
Pontifex Certificatie is door DNV GL / SVWOH erkend voor het afnemen van Steigerbouw examens.

Pontifex Certificatie biedt u drie soorten Steigerbouw examens aan:

  • Hulpmonteur Steigerbouw examen (HM). Dit examen bestaat uit een theorie en een praktijk examen. Het theorie examen heeft 14 meerkeuzevragen en 6 practicumopdrachten. Het theoriegedeelte wordt schriftelijk afgenomen. Het praktijkexamen bestaat uit het monteren en demonteren van een opdracht. Dit is een groepsopdracht die door minimaal 2 en maximaal 3 kandidaten wordt uitgevoerd.
  • Monteur Steigerbouw examen (HM). Dit examen bestaat uit een theorie en een praktijk examen. Het theorie examen heeft 25 meerkeuzevragen en 7 practicumopdrachten. Het theoriegedeelte wordt schriftelijk afgenomen. Het praktijkexamen bestaat uit het monteren en demonteren van een opdracht. Dit is een groepsopdracht die door minimaal 2 en maximaal 3 kandidaten wordt uitgevoerd.
  • Eerste monteur Steigerbouw examen /Stb. B  (EMSB). Dit examen bestaat uit een theorie en een praktijk examen. Het theorie examen heeft 30 meerkeuzevragen en 6 practicumopdrachten. Het theoriegedeelte wordt schriftelijk afgenomen. Het examen bestaat uit het monteren, demonteren en beoordelen van een staande steiger in systeem, met een staanderonderbreking en een hangsteiger in buiskoppeling. Dit is een groepsopdracht die door minimaal 2 en maximaal 3 kandidaten wordt uitgevoerd.

Locaties

Het Steigerbouw examen wordt op een door u verzorgde locatie afgenomen. De locatie moet vooraf goedgekeurd zijn door DNV GL. Er moeten minimaal 2 kandidaten deelnemen aan het examen. Om de kwaliteit van het examen te kunnen waarborgen kunnen er maximaal 12 kandidaten deelnemen.

Talen en prijzen

Wij nemen de Steigerbouw examens af in het Nederlands. Er is een mogelijkheid tot het vertalen van de examens. De kosten hiervoor zullen worden doorberekend.
De kosten voor deze examens zijn op offertebasis.
Voor meer informatie over de eisen/voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of telefonisch 0180-420075.