Veelgestelde vragen

Je moet je vooraf en tijdens het examen kunnen identificeren met een fysiek identiteitsbewijs dat tenminste geldig is op de dag van het examen. Als je geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, dan word je uitgesloten van deelname aan het examen.

Een geldig identiteitsbewijs:

 • dient tenminste geldig te zijn op de datum van de examenafname;
 • dient niet beschadigd te zijn bij de echtheidskenmerken;
 • dient een pasfoto te bevatten.

Een erkend identiteitsbewijs:

 • Paspoort;
 • Nederlands identiteitsbewijs;
 • ID-kaart uit een EER-land;
 • Nederlands vreemdelingendocument;
 • Een rijbewijs afgegeven door een overheidsinstantie binnen de EER-landen, mits voorzien van pasfoto.
 • Door PRADO erkende reisdocumenten waarvan de echtheid is vastgesteld. Let op: als de kandidaat zich met een reisdocument wil identificeren dat volgens PRADO geldig is, maar niet tussen de bovengenoemde opties staat, moet hij/ zij uiterlijk twee werkdagen voordat het examen plaatsvindt een kleurenkopie van het document mailen naar examen@pcexamen.nl voor goedkeuring. Indien na controle goedkeuring wordt gegeven door Pontifex Certificatie, zal het fysieke document ook voor aanvang van het examen nogmaals door de examenleider gecontroleerd worden. 

De volgende documenten worden niet geaccepteerd:

 • Willekeurige pasjes en kaarten;
 • Een rijbewijs van buiten de EER-landen;
 • Een ID-kaart van buiten de EER-landen;
 • Een verlopen identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs;
 • Een kopie van een paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument;
 • Vreemdelingendocument afgegeven in een ander land dan Nederland.

Let op: kandidaten opgenomen in een detentiecentrum die niet beschikken over een identiteitsbewijs zoals hierboven beschreven, dienen zich te legitimeren met een (detentie)verklaring voorzien van een (recente en gelijkende) foto van de kandidaat.

Het enige wat je dient mee te nemen naar het examen is een identiteitsbewijs dat tenminste geldig is op de datum van het examen. Je hebt je identiteitsbewijs nodig voor de identiteitscontrole vooraf aan het examen en tijdens het examen dient deze ook op de hoek van de tafel te liggen. Je mag verder geen jassen, tassen, hoofddeksels, telefoons en andere communicatie-, audio- of video-opnameapparatuur bij je hebben tijdens het examen. Deze dien je vooraf netjes op te bergen of in te leveren bij de examenleider.

Je kunt je per e-mail (examen@pontifexcertificatie.nl) of telefoon (+31 (0)85 – 487 15 70) afmelden voor het examen. Tot 24 uur voor de starttijd kan het examen kosteloos geannuleerd of verplaatst worden. Buiten deze deadline worden er kosten in rekening gebracht.

Nadat je bent ingeschreven voor het examen ontvang je een toegangsbewijs voor het examen. Je dient op de dag van het examen tenminste 15 minuten voor aanvang van het examen op de locatie aanwezig te zijn. Houd je geldige legitimatiebewijs paraat, want de examenleider doet vooraf aan het examen een identiteitscontrole. Hierna mag je plaatsnemen achter een toegewezen computer, vul je het inschrijfformulier in en neem je de examenregels door. Vervolgens krijg je uitleg van onze examenleider over het examen en mag je beginnen. Indien je klaar bent met het examen steek je je hand op. De examenleider sluit samen met jou het examen af en je ziet direct je score in beeld. De examenleider noteert jouw score en je kunt de examenruimte rustig verlaten.

Je kunt je voor je examen voorbereiden met behulp van een boek of digiboek. Deze zijn in verschillende talen beschikbaar. Bestel je boek of digiboek eenvoudig via onze webshop. Bekijk ook onze handige examentips!

Zodra je klaar bent met het examen ontvang je direct de uitslag. Indien je definitief bent geslaagd voor het examen, krijgt jij of je werkgever het digitale diploma en pasje zo snel mogelijk opgestuurd per e-mail. Als je bent geslaagd voor een VCA- of SOG examen, sta je vanaf dat moment ook geregistreerd in het Centraal Diploma Register. Controleer je gegevens op het diploma, de pas en in het CDR goed. Indien deze niet juist zijn, neem dan contact met ons op.

Indien de geldigheidsduur van het diploma is verlopen, dien je opnieuw examen af te leggen. Nadat je geslaagd bent voor het examen ontvang je een diploma.

Je kunt hier een hardcopy diploma en/of plastic pasje aanvragen. Dit kan alleen als je ook daadwerkelijk je diploma bij Pontifex Certificatie hebt behaald. Hiernaast sta je altijd geregistreerd in het Centraal Diploma Register. Je kunt je digitale VCA-pas zelf downloaden via vca-pas.nl of je digitale diploma/pas kosteloos opvragen per e-mail.

Je kunt per e-mail een wijziging van je gegevens aanvragen. Mogelijk vragen wij om een kopie van je ID-bewijs om de wijziging te verifiëren. Deze bewaren wij niet. Een aangepast digitaal diploma en pasje verstrekken wij kosteloos. Wil je een hardcopy diploma en plastic pas laten wijzigen? Bij je diploma heb jij of je werkgever/opleider (afhankelijk van wie het diploma heeft ontvangen) een brief ontvangen met het verzoek om de gegevens te controleren en eventuele wijzigingen binnen 14 dagen aan ons door te geven. In dat geval verstrekken wij kosteloos een nieuw hardcopy certificaat en plastic pasje.Dien je na 14 dagen een verzoek in om je gegevens aan te passen? Dan helpen wij je graag aan een nieuw hardcopy certificaat en plastic pasje, maar brengen wij daarvoor wel kosten in rekening (€ 20,00 per diploma en/of pas). Uiteraard zorgen wij er ook voor dat je gegevens correct worden aangepast in het Centraal Diploma Register.

Bekijk hier de mogelijkheden voor kandidaten met een beperking of ondersteuningsbehoefte.

Het is mogelijk om het B-VCA-examen als voorleesexamen te maken. Tijdens dit examen krijg je van ons een koptelefoon waardoor je de optie hebt om de vragen en antwoorden door de computer te laten voorlezen. Hiernaast krijg je 15 minuten langer de tijd (in totaal 75 minuten) om het examen te maken.

Voor VOL-VCA en VIL-VCU is er geen voorleesexamen beschikbaar. Van leidinggevenden wordt een goede leesvaardigheid verwacht omdat zij veiligheidsinstructies goed moeten kunnen lezen en begrijpen.

Bekijk alle mogelijkheden voor kandidaten met een beperking.

Bij het B-VCA voorleesexamen worden de vragen en antwoorden door de computer voorgelezen. Deze krijg je te horen via een koptelefoon. Je kunt een vraag en het antwoord zo vaak terugluisteren als je zelf wilt. Hiernaast krijg je ook 15 minuten langer de tijd om het examen te maken. Dus in plaats van 60 minuten heb je nu 75 minuten de tijd om alle vragen te beantwoorden. Meer informatie over het voorleesexamen vind je hier.

Nee, tijdens het examen mag je geen gebruik maken van een woordenboek, tolk of doventolk.

Het is niet toegestaan de examens door een tolk te laten voorlezen in een andere taal dan de taal zoals gebruikt in het examen. Een tolk mag wel het inleidende deel van het examen vertalen. Neem contact op voor meer informatie en de voorwaarden.

Ook is het niet toegestaan om tijdens het examen uitleg te vragen over de inhoud van de vragen. Zorg er daarom voor dat je vooraf aan het VCA examen de begrippenlijst goed bestudeerd. Hierin staan kernbegrippen die vaak voorkomen in de examens. Het kennen van deze begrippen is onderdeel van de examenstof.

Ja, dat kan. Je kunt de aanvraag hiervoor bij ons indienen. In overleg met SSVV en jou wordt een datum en tijd voor de inzage afgesproken. De exameninzage vindt altijd plaats bij eX:plain in Amersfoort. Het is niet toegestaan aantekeningen te maken. Er zijn geen kosten verbonden aan de exameninzage. Alleen verzoeken voor inzage die binnen 6 weken na de examendatum zijn aangevraagd worden in behandeling genomen. Aanvragen van kandidaten die zijn geslaagd voor het examen worden niet gehonoreerd.

Na afloop van het examen is er altijd de mogelijkheid om een klachtenformulier in te vullen. Hierbij is het belangrijk om het vraagnummer te benoemen en de klacht zo concreet mogelijk te verwoorden.

Nee, er is geen minimum- of maximumleeftijd aan deelname verbonden.