VvT examen in het kort

VvT examen staat voor Veiligheid voor Tankreinigers. Om de kennis en kunde van medewerkers binnen de tankreinigingsbranche te verhogen en te zorgen dat deze op peil blijft  is door Pontifex Certificatie in samenwerking met de Association of Tankcleaning Companies in the Netherlands (ATCN) een systeem voor persoonscertificatie ontwikkeld. Dit systeem bestaat uit drie onderdelen:

  • Gestandaardiseerd lesmateriaal. Dit lesmateriaal biedt opleiders een handvat om hun opleidingen vorm te geven en bevat alle benodigde informatie om goed voorbereid het examen te kunnen maken.
  • Erkenning voor opleiders. Om te zorgen dat de opleidingen verzorgd worden door deskundige docenten van professionele organisaties kunnen alleen SOOB-erkende opleiders examens aanvragen.
  • Onafhankelijk examen. Het examen wordt geheel onafhankelijk en exclusief van de opleiding afgenomen door Pontifex Certificatie. Het examen bestaat uit 21 vragen waarvan de kandidaat er tenminste 14 goed moet beantwoorden. De examens zijn gedigitaliseerd en worden op laptops afgenomen, de kandidaat ziet direct na afloop van het examen de uitslag. Bij goed resultaat ontvangt de kandidaat het officiële certificaat ‘Veiligheid voor Tankreinigers’. Dit certificaat is vijf jaar geldig. Als u na vijf jaar uw diploma wilt verlengen dan moet u opnieuw deelnemen aan het examen.

De basis voor het systeem zijn eind- en toetstermen voor het VvT examen zijn opgesteld door Pontifex Certificatie in samenwerking met het College van Deskundigen binnen de ATCN.

Locaties

Iedere maand wordt op 59 examenlocaties in heel Nederland een open-inschrijving gehouden. In elke provincie is momenteel een examenlocatie te vinden. Uiteraard is het ook mogelijk om de theorie-examens op locatie te verzorgen. Dit kan vanaf 8 deelnemers.

Talen en prijzen

Wij nemen de VvT examens af in het Nederlands, Engels en Pools. Bij een open-inschrijving zijn de kosten voor een VvT examen in het Nederlands 64,50 euro per deelnemer en voor de overige talen worden vertaalkosten in rekening gebracht. Bij een in-company examen zijn de kosten voor een Nederlands VvT examen 45,00 euro per deelnemer, plus 75 euro per examenleider. Per 20 deelnemers schakelen wij één surveillant in.
Voor meer informatie over de eisen, voorwaarden en prijzen kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of telefonisch 0180-420075.