Wat is een geldig legitimatiebewijs?

Je dient je vooraf en tijdens het examen te kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs dat tenminste geldig is op de dag van het examen. Hieronder vallen de volgende items:

 • Een geldig paspoort of een geldig buitenlands reisdocument
 • Een geldig(e) identiteitskaart, vreemdelingendocument of vreemdelingenpas afgegeven door een Nederlandse overheidsinstantie.
 • Een geldig rijbewijs afgegeven door een overheidsinstantie binnen de EER landen (mits voorzien van pasfoto). De volgende landen behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Het onderstaande is niet geldig:

 • Een rijbewijs (van buiten de EER landen), identiteitskaart (van buiten de EER landen), vreemdelingendocument of vreemdelingenpas afgegeven in een ander land dan Nederland.*
 • De geldigheidsduur van een identiteitsbewijs mag op de examendatum niet zijn verlopen.
 • Kandidaten opgenomen in een detentiecentrum die niet beschikken over een legitimatiebewijs zoals hierboven beschreven dienen zich te legitimeren met een (detentie)verklaring voorzien van een
  (recente en gelijkende) foto van de kandidaat.

Indien je geen geldig legitimatiebewijs kunt tonen, dan word je uitgesloten van deelname aan het examen.

*Let op: deelname aan het examen met een verlopen vreemdelingendocument is alleen mogelijk als er door Pontifex Certificatie vooraf aanvraag wordt gedaan bij VCA infra via Topdesk. Meld dit dus op tijd bij ons. Bij deze aanvraag moeten worden gevoegd:

 • En kopie van het vreemdelingendocument 
 • De volledige brief vanuit de Immigratie- en Naturalisatiedienst (telt 3 pagina’s)

De IND geeft aan dat deze brief zou moeten voldoen aan de volgende kenmerken:

 • Getekend namens de staatsecretaris
 • Te lezen moet zijn dat op grond van de vreemdelingenwet (Artikel 8.6) een rechtmatig verblijf in Nederland geldt voor deze kandidaat

Deze brief is geldig tot 6 maanden na afloop van het verblijfdocument. Het is enkel binnen die termijn te gebruiken om zich geldig te legitimeren bij het examen (i.c.m. het verlopen document).