Op deze pagina treft u een aantal veelgestelde vragen en bijhorende antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op!

Wanneer ontvang ik mijn diploma?

Zodra u klaar bent met het examen ontvangt u direct het (voorlopige) resultaat. Indien u definitief bent geslaagd voor het examen, krijgt u of uw werkgever het diploma zo snel mogelijk opgestuurd via de post. Als u bent geslaagd voor een VCA of SOG examen, staat u vanaf dat moment ook geregistreerd in het Centraal Diploma Register. Controleer uw gegevens op het diploma, de pas en in het CDR goed. Indien deze niet juist zijn, neem dan contact met ons op.

Hoe ziet de dag van het examen eruit?

Nadat u bent ingeschreven voor het examen ontvangt u een uitnodiging voor het examen. U dient op de dag van het examen tenminste 15 minuten voor aanvang van het examen op de locatie aanwezig te zijn. Houdt uw geldige legitimatiebewijs paraat want de examenleider doet vooraf aan het examen een identiteitscontrole. Hierna mag u plaatsnemen achter een toegewezen computer, vult u het inschrijfformulier in en neemt u de examenregels door. Vervolgens krijgt u uitleg van onze examenleider over het examen en mag u beginnen. Indien u klaar bent met het examen steekt u uw hand op. De examenleider sluit samen met u het examen af en u ziet direct uw voorlopige resultaat in beeld. De examenleider noteert uw score en u kunt de examenruimte rustig verlaten.

Wat houdt een Basisveiligheid VCA voorleesexamen in?

Bij het B-VCA voorleesexamen worden de vragen en antwoorden door de computer voorgelezen. Deze krijg je te horen via een koptelefoon. Je kunt een vraag en het antwoord zo vaak terugluisteren als je zelf wilt. Hiernaast krijg je ook 15 minuten langer de tijd om het examen te maken. Dus in plaats van 60 minuten heb je nu 75 minuten de tijd om alle vragen te beantwoorden. Meer informatie over het voorleesexamen vind je hier.

In welke talen is het VCA-examen mogelijk?

Het Basis VCA examen is standaard beschikbaar in de volgende 18 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Arabisch, Grieks, Hongaars, Italiaans, Litouws, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Spaans, Turks, Bulgaars, Kroatisch, Russisch. Het Basis VCA examen is in deze talen ook beschikbaar als voorleesexamen. Dit op de litouwse taal na.

Hiernaast is het mogelijk om het Basis VCA examen in een van de volgende talen aan te vragen: Deens, Ests, Fins, Lets, Maltees, Noors, Sloveens, Tsjechisch, Zweeds. Let op: dit zijn examens die apart vertaald moeten worden en de kosten voor deze vertaling zullen worden doorbelast. Neem contact met ons op voor de meest recente tarieven.

Het VOL VCA examen is uitsluitend beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Het VIL VCU examen is uitsluitend beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Wat moet ik meenemen naar een (VCA-)examen?

Het enige wat u dient mee te nemen naar het examen is een erkend legitimatiebewijs dat tenminste geldig is op de datum van het examen. Uw legitimatiebewijs heeft u nodig voor de identiteitscontrole vooraf aan het examen en tijdens het examen dient deze ook op de hoek van de tafel te liggen. U mag verder geen jassen, tassen, hoofddeksels, telefoons en andere communicatie-, audio- of video-opnameapparatuur bij u hebben tijdens het examen. Deze dient u vooraf netjes op te bergen of in te leveren bij de examenleider.

Wat is een geldig legitimatiebewijs?

U dient zich vooraf en tijdens het examen te kunnen identificeren met een erkend legitimatiebewijs dat tenminste geldig is op de dag van het examen. Hieronder vallen de volgende items:

  • Een paspoort
  • Een identiteitskaart uit Nederland of uit een EER-land. De volgende landen behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland), Zweden.
  • Een Nederlands rijbewijs
  • Een vreemdelingendocument of een vreemdelingenpas zijn alleen geldig indien deze zijn afgegeven door een Nederlandse overheidsinstantie.

Indien u geen geldig legitimatiebewijs kunt tonen, dan wordt u uitgesloten van deelname aan het examen.

Kan ik mijn VCA-examen inzien?

Ja dat kan. In overleg met u en VCA Infra wordt een datum en tijd voor de inzage afgesproken. De exameninzage vindt altijd plaats bij VCA Infra in Amersfoort. Het is niet toegestaan aantekeningen te maken. Er zijn geen kosten verbonden aan de exameninzage. Alleen verzoeken voor inzage die binnen 6 weken na de examendatum zijn aangevraagd worden in behandeling genomen. Aanvragen van kandidaten die zijn geslaagd voor het examen worden niet gehonoreerd.

Zijn er ook proefexamens beschikbaar voor VCA?

U kunt proefexamens downloaden via onze pagina proefexamens.

Mijn identiteitsbewijs is beschadigd. Mag ik deelnemen aan het examen?

Een identiteitsbewijs met een beschadiging bij de echtheidskenmerken is ongeldig. Om aan het examen deel te nemen, dient u een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Ik heb moeite met het lezen van de vragen in het examen. Is hier een oplossing voor?

Het is mogelijk om het B-VCA examen als voorleesexamen te maken. Tijdens dit examen krijgt u van ons een koptelefoon waardoor u de optie heeft om de vragen en antwoorden door de computer te laten voorlezen. Hiernaast krijgt u 15 minuten langer de tijd (in totaal 75 minuten) om het examen te maken.

Voor VOL VCA en VIL VCU is er geen voorleesexamen beschikbaar. Van leidinggevenden wordt een goede leesvaardigheid verwacht omdat zij veiligheidsinstructies goed moeten kunnen lezen en begrijpen.

Is een mondeling examen mogelijk?

Helaas is het niet mogelijk om mondeling examen te doen. Wel kun je kiezen om het B-VCA voorleesexamen te maken waarbij de vragen en antwoorden door de computer worden voorgelezen en u langer de tijd krijgt om het examen te maken.

Is het gebruik van een woordenboek tijdens het examen toegestaan?

Nee, tijdens het examen mag u geen gebruik maken van een woordenboek. Ook is het niet toegestaan om tijdens het examen uitleg te vragen over de inhoud van de vragen. Zorg er daarom voor dat je vooraf aan het VCA examen de begrippenlijst goed bestudeerd. Hierin staan kernbegrippen die vaak voorkomen in de examens. Het kennen van deze begrippen is onderdeel van de examenstof.

Is het toegestaan een tolk of een doventolk in te zetten tijdens het examen?

Het is niet toegestaan de examens door een tolk te laten voorlezen in een andere taal dan de taal zoals gebruikt in het examen. Een tolk mag wel het inleidende deel van het examen vertalen. Neem contact op voor meer informatie en de voorwaarden.

Een vraag of antwoord op het examen was naar mijn inziens onjuist. Wat kan ik doen?

Na afloop van het examen is er altijd de mogelijkheid om een klachtenformulier in te vullen. Hierbij is het belangrijk om het vraagnummer te benoemen.

Ik ben mijn diploma en/of pasje kwijt. Kan ik een duplicaat aanvragen?

U kunt een duplicaat diploma en/of pasje aanvragen via onze website. Dit kan alleen als je ook daadwerkelijk je diploma bij Pontifex Certificatie hebt behaald. Hiernaast staat u altijd geregistreerd in het Centraal Diploma Register.

Mijn diploma is verlopen. Hoe krijg ik een nieuw diploma?

Indien de geldigheidsduur van het diploma is verlopen dan dient u opnieuw examen af te leggen. Nadat u geslaagd bent voor het examen ontvangt u een diploma.