Tijdspad, eisen en communicatie SOG onafhankelijk examineren

Tijdspad

Het tijdspad is aangepast, n.a.v. informatie uit de markt over de stand van zaken rondom het aantal examenleiders/interviewers per examencentrum.

Tabel 1: Een overzicht van de invoeringsdatum scheiding op organisatieniveau per kwalificatie

Datum Kwalificatie
02/01/2019 CBT Praktijk examen Meetopdrachten
  CBT theorie examens Gasmeten
01/02/2019 CBT Praktijk examen Buitenwacht
CBT theorie examen Buitenwacht
01/04/2019 Praktijkexamen Onafhankelijke Adembescherming
Praktijkexamen ABvL
Praktijkexamen VVL-h
CBT theorie examens ABvL en VVL-h en onafhankelijke adembescherming
01/06/2019 Praktijkexamen Vorkheftruck
Prakijktexamen Hoogwerker
Praktijkexamen Verreiker
Praktijkexamen Flenzen (WF/ WFpr/ ..
CBT theorie examens Vorkheftruck, Hoogwerker, Verreiker, Flenzen
01/11/2019 Twin ferrule fittingen:  het te volgen traject in relatie tot onafhankelijk examinering. Communicatie hierover zal uiterlijk in september plaatsvinden.

Inhoudelijke eisen voor SOG-examinator (alle kwalificaties behalve Gasmeten en Buitenwacht)

  • De ingangseis is: voldoende ervaring in relatie tot de kwalificatie. Voor ABvL en VVL-h met men 2 jaar gewerkt hebben met de betreffende machines voordat wordt gesproken over voldoende ervaring. Bij de overige kwalificaties kan dat lager liggen. Hierover is bij een aantal kwalificaties nog discussie met de leden van de WBC. De discussie is uiterlijk half december afgerond en wordt hierover gepubliceerd.
  • Vaardigheidstraining SOG met succes afgerond.
  • SOG-diploma van de betreffende kwalificatie
  • Assessment voor de betreffende kwalificatie. Het assessment kent twee grondslagen: 1) inhoudelijke eisen op basis van de UvE waaruit blijkt dat de kandidaat-examinator het examen op inhoud goed organiseert en beoordeelt 2) de zachtere eisen (houding, attitude, optreden) die ook aan bod zijn gekomen in de vaardigheidstraining SOG. De assessments worden half december op de site gepubliceerd.

Communicatietraject

De communicatie naar de markt en naar de potentiële kandidaten kent twee fasen. De eerste fase start volgende week waarbij kandidaten worden opgeroepen zich op te geven. Vervolgens krijgen de kandidaten een informatiepakket. Dit pakket komt half december beschikbaar en zal ook onder de SOG-examencentra worden verspreid.