SOG onafhankelijk examineren: stand van zaken

Onafhankelijk examineren: stand van zaken

VCA Infra en SSVV hebben veel inspanningen gezien bij SOG-petrochemieopleiders en examencentra met het doel te komen tot ‘onafhankelijk examineren’.
Deze verandering (de invoering van onafhankelijk examineren) is een belangrijke verbetering in het SOG-petrochemiestelsel. VCA Infra is blij met de investeringen die een groot aantal examencentra en opleiders hebben gedaan en wil deze investeringen belonen.

Daarom blijven de data voor onafhankelijk examineren onverkort gehandhaafd. In onderstaande tabel zijn deze data nogmaals benoemd. Examencentra die onverhoopt nog onvoldoende onafhankelijke examinatoren hebben, kunnen per examenevenement dispensatie aanvragen via e-mail of het nieuwe ticketsysteem. Dit minimaal 5 werkdagen van tevoren, omdat hiervoor ook een aanpassing moeten worden uitgevoerd in VRA in het aanmeldscherm van een evenement.

Bij examens zonder onafhankelijke examinator* wordt per evenement, vanaf 1 mei 2019, 250 euro extra in rekening gebracht. Met deze toeslag wordt extra toezicht betaald en er wordt geïnvesteerd in het opleiden van onafhankelijke examinatoren. Er wordt gestreefd naar 100% toezicht door de Examenkamer voor de evenementen zonder onafhankelijke examinator. Ook zonder toezicht is men 250 euro verschuldigd.

tabel VCA Infra

*Toelichting onafhankelijke examinering:
Examenleiders, surveillanten en examinatoren worden door het examencentrum benoemd. Een examinator SOG petrochemie verzorgt geen opleidingen bij een SOG petrochemie-opleider.

Erkende opleiders SOG

Na 1 maart zullen op de website van VCA Infra en in VRA de overzichten met SOG-opleiders worden aangepast. Alleen erkende opleiders zijn dan nog zichtbaar.
Controleer goed met de PDF-bestanden met erkende opleiders op de website van VCA Infra of de opleiders waarmee u nu samen werkt na 1 maart ook nog erkend zijn. Deze kunt u hier vinden: https://www.vcainfra.nl/opleider/erkende-opleiders. U kunt geen examens aanmelden voor kandidaten die door deze opleiders zijn opgeleid. Neem in dat geval contact met op via info@vcainfra.nl of het nieuwe ticketsysteem.