Nieuws – VCA Infra – April 2020

Wijzigingen eind- en toetstermen 2020

Jaarlijks worden de eind- en toetstermen voor VCA geactualiseerd door de Centrale Examencommissie VCA. Dit gebeurt aan het eind van ieder eerste kwartaal. Ook dit jaar wordt een aantal aanpassingen doorgevoerd die van invloed zijn op de opleidings- en exameninhoud van VCA. De aangepaste documenten voor examens en opleidingen staan op de website van VCA Infra, samen met een overzicht van de wijzigingen. De wijzigingen worden van kracht per september 2020.

Aangepaste begrippenlijsten

In de afgelopen periode heeft VCA Infra in samenwerking met diverse vertalers en VCA-opleiders gewerkt aan de vertalingen van de begrippenlijsten. Ook zijn de lijsten aangevuld met nieuwe begrippen. De aangepaste begrippenlijsten staan op de website van VCA Infra.

Inzage

Tot 1 juni is inzage niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen. Wel verzoekt VCA Infra kandidaten die inzage willen krijgen om dit binnen 6 weken na de examendatum aan te vragen.

Onderhoud QMP 18 april 2020

Op zaterdag 18 april vindt onderhoud aan QMP plaats. Er zijn de hele dag mogelijk korte verstoringen tijdens examenafname.

Flenzen

Op 22 januari is er een bijeenkomst geweest van VCA Infra met opleiders en examencentra die de kwalificaties WF, WFPr en WFPr TT aanbieden. Tijdens deze bijeenkomst is geconstateerd dat invoering van de vernieuwde kwalificaties in april niet haalbaar is. Opleiders hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om het opleidingsmateriaal bij te stellen. Daarom zal de invoering in april worden uitgesteld. Daarnaast wil SSVV eerst het project SOG 2.0 afronden. Dit project SOG 2.0 zal ook een vernieuwde procedure voor het wijzigen van kwalificaties zoals de hierboven genoemde omvatten. De wijzigingen van de hierboven genoemde kwalificaties kunnen dan een eerste testcase vormen voor de vernieuwde structuur.

Vaardigheidstraining Examinator SOG

De vaardigheidstrainingen worden geannuleerd t/m mei. De training van 12 juni blijft vooralsnog gepland staan. VCA Infra onderzoekt de mogelijkheden voor online trainingen.