Leerpunt KOEL

Leerpunt KOEL levert geaccrediteerde (na)scholing aan professionals en organisaties in de eerstelijnszorg in Nederland.Logo KOEL

Leerpunt KOEL is geheel onafhankelijk, ontvangt geen geld van farmaceutische bedrijven en kan dus objectief zijn. Daarnaast hebben de medewerkers echt verstand van zaken. De docenten, ontwikkelaars en ondersteuners zijn zelf huisarts, praktijkassistent, triagiste, verloskundige et cetera en kennen de moderne beroepspraktijk en zorgconcepten van binnenuit. Verder ontwikkelt KOEL (na)scholing vanuit de actualiteit en blijft de opleidingen en trainingen daaraan toetsen. Deze drie zaken zorgen ervoor dat de nascholing kwalitatiever, eerlijker en beter toepasbaar is voor de professionals en patiënten. En daar is het Leerpunt KOEL precies om te doen.

Om de kwaliteit en onafhankelijkheid van de trainingen te borgen worden de trainingen afgesloten met een examen onder toezicht van Pontifex Certificatie. Door middel van onaangekondigde audits ziet Pontifex Certificatie toe op een correct verloop van examenprocessen. Daarnaast registreert Pontifex Certificatie geslaagde kandidaten in een online register.